ראשי ערים מאחרי הסורגים

יום שישי, ספטמבר 16, 2016 נמרוד קולקין 320

בשנים האחרונות אנו חוזים בהשתאות במצעד ראשי הערים הנעצרים ונחקרים. רובם נשפטים ונשלחים לכלא וחלקם מסתפקים בעבודות שרות. הבכיר שבהם, שהיה גם ראש ממשלה, אהוד