למרות שפורסם ב-news1 כי עמי הירשטיין התחזה למ"מ יו"ר החברה הכלכלית גבעתיים, הוועדה במשרד הפנים – מאשרת את המינוי. עדכון: התקבלה תגובת משרד הפנים: "הנושא בבדיקה"

יום שני, אוקטובר 31, 2016 צביקה ולוך 11

על מינוי שנדחה ואושר – האם המינוי ראוי? לא סביר לחשוב כי עמי הירשטיין פעל רק על דעת עצמו. מי נתן לזה גיבוי? מנכ"ל 'יעד'

ראש עיריית גבעתיים, רן קוניק, מתעקש למנות את אבי לוי, סגן הגזבר בעירייה, לתפקיד מבקר העירייה, למרות החשש לניגוד עניינים.

יום ראשון, מאי 22, 2016 צביקה ולוך 14

מבקר העירייה, טלמור, יצא לגמלאות ב-31 למרץ 2014. מאז, נעשו ניסיונות, למנות את לוי, סגן גזבר העירייה, לתפקיד מבקר העירייה, למרות החשש שלוי נמצא לכאורה