האם פיטורי סגנית ראש עיריית גבעתיים תקפים?

טור אישי דעת יחיד

איריס אברהם, סגנית ראש עיריית גבעתיים המפוטרת, קיבלה את תפקידה במסגרת ההסכם הקואליציוני בין סיעתו של ראש העיר רן קוניק לסיעת העבודה בגבעתיים.

בהסכם הקואליציוני נרשמו התנאים שמאפשרים הפרת ההסכם ע"י ראש העיר ופיטורי נושא תפקיד מטעם המפלגת העבודה בגבעתיים.

בהסכם נרשם:
תנאים לפרישה או התפטרות מהקואליציה :

א.  הצביע חבר הקואליציה כנגד עמדת הקואליציה ברוב חבריה, רשאי ראש העיר לאחר קיום ברור לפטרו מהקואליציה.

ב.  חבר הקואליציה אשר מכח הסכם הקואליציוני התמנה לתפקידים, חברות בוועדות וכמחזיק בתיק ופרש או פוטר מהקואליציה יתפטר מכל תפקידיו ע"פ ההסכם, אם לא יעשה כן יהיה רשאי ראש העיר לשלול סמכויותיו להביא הצעה לפיטוריו במליאת המועצה.

ג.    למען הסר ספק, יובהר כי ההצבעה במליאת המועצה או וועדותיה, גם כנגד החלטות בעניינים הבאים תחשב כהפרה מהותית של הסכם זה:

1.    הצבעה כנגד עמדת הנהלת הקואליציה ברוב חבריה בענייני תקציב, חוקי עזר, תקציבים בלתי רגילים וצווי ארנונה.

2.    הצבעה כנגד החלטות הקואליציה ברוב חבריה או האמור בהסכמים הקואליציוניים באשר למינוי סגנים ומ"מ ראש עירייה, חברי וועדות ויושבי ראשן, דירקטורים מקרב חברי המועצה ועובדיה ומינוי מחזיקי תיקים.

במכתב הפיטורים לאיריס אברהם לא מציין רן קוניק את העילה לפיטורים אבל מעלה מספר טענות :

א.   שסגניתו "הכפישה" את חבריה לוועדת  התכנון "תמורת כותרות בעיתון"

ב.   שיש לאיריס אברהם נטייה ל"השמיץ את חבריה ולהציגם כדמויות פוליטיות שליליות".

ג.    רן קוניק מאשים את סגניתו ב"התנהגותה הלא לויאלית, בכל הטיפול בנושא תוכנית ההסתדרות ואולם הספורט מנורה"

בסיום מכתב הפיטורים מציין ראש העיר "אינני רואה עוד מקום לישיבתך בקואליציה העירונית ולפיכך אני משחרר אותך מכל התפקידים ושולל ממך את סמכויותיך כסגנית ראש העירייה".

מעיון בהסכם הקואליציוני ובמקביל במכתב הפיטורים ששלח ראש העיר לסגניתו, נראה שאין כל עילה לפיטורים.

איריס אברהם עמדה בכל התנאים של ההסכם הקואליציוני, ולא הפרה אף תנאי:
היא לא הצביע כנגד רוב חברי הקואליציה בענייני תקציב, חוקי עזר, תקציבים בלתי רגילים וצווי ארנונה.
היא לא הצביע כנגד רוב חברי הקואליציה באשר למינוי סגנים ומ"מ ראש עירייה, חברי וועדות ויושבי ראשן, דירקטורים מקרב חברי המועצה ועובדיה ומינוי מחזיקי תיקים.

כל שמצא ראש העיר להטיח בה היו הערות על התנהגותה, תרבות הליכותיה ונימוסיה .

קוניק מציין שאיריס אברהם: אינה לויאלית , מכפישה את חבריה, משמיצה אותם תמורת כותרות בעיתונות ותו לא.
האם זאת סיבה לפיטורים?
האם זאת הפרה של ההסכם הקואליציוני שחתום עליו ראש העיר?

האם ראש העיר מינה עצמו גם לשריף, השולף טיעונים מצוצים מאצבע ומחליט בניגוד להסכמים חתומים?

זה הזמן שראש העיר יתחיל לקרא ולהבין את החוזים שהוא חותם עליהם ולהתנהל לפי כללי מנהל תקין.
אין סיבה שמבקר המדינה או בית משפט, יצטרך לעשות זאת עבורו.

חתימה טובה !

 

גובות: (צפה ב- 7 תגובות בעמוד זה)
נעם 08/10/2016
גולדשתן, פיפי וולוזון, אוי לי בין – אוי לִי מיצרי ואוי לִי מיוצרי.
תושב מאוכזב 08/10/2016
לאיזה אותה מטרה אתה מתכוון "הפסקת אש" ? קוניק ומושיק מחזיק תיק הנדסה פועלים למען אישורי בנייה בניגוד לחוק ואירס אברהם פועלת למנוע זאת !!!
הפסקת אש 07/10/2016
אין צורך לתקוף. הם יכולים לעבוד יחד עבבור אותה המטרה.
תושב מאוכזב 07/10/2016
עכשיו איריס אברהם תהייה חופשית יותר לתקוף את רו קוניק על מחדלים/קלקולים בוועדת התכנון על פעולות לא חוקיות שנעשות במחלקות השונות בעירייה .
סמתוכה 07/10/2016
בני מתנובה – סגן ומ"מ ראש העירייה
פיפי ולווזון – סגנית ראש העיר
ארוס – סגנית ראש העירייה , לשעבר
גולדשתן – משגה לראש העיר
טלי כפית – משגה לראש העיר
אוי לי בין – חברת מועצת העיר
חחח 06/10/2016
חחחחח הרגת.
תושב 06/10/2016
הסיפור של איריס נגמר
שתתחיל לחפש עבודה

תגובות פייסבוק

תגובות

5 תגובות

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם