למרות שפורסם ב-news1 כי עמי הירשטיין התחזה למ"מ יו"ר החברה הכלכלית גבעתיים, הוועדה במשרד הפנים – מאשרת את המינוי. עדכון: התקבלה תגובת משרד הפנים: "הנושא בבדיקה"

על מינוי שנדחה ואושר – האם המינוי ראוי? לא סביר לחשוב כי עמי הירשטיין פעל רק על דעת עצמו. מי נתן לזה גיבוי? מנכ"ל 'יעד' חן חפץ, הודיע על סיום תפקידו.
עדכון 1.11.2016: התקבלה תגובת משרד הפנים, המצורפת בסוף הכתבה.

"הפקרות בחברה הכלכלית של עיריית גבעתיים. עמי הירשטיין מתחזה למ"מ יו"ר ודירקטור ביעד" כך על פי פרסום בתאריך 30.6.2016 באתר news1 בכתבה של המשפטן והעיתונאי, יואב יצחק.

בסוף השבוע משרד הפנים מסר לחדשות העיר גבעתיים כי "הוועדה לבדיקת כשירות מינויים אישרה את כהונתו של מר עמיחי הירשטיין כדירקטור מקרב הציבור בתאגיד "יעד – חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ".

על המינוי שנדחה במרץ 2016

מנכ"ל העירייה, יורם כהן, השתתף בדיון בוועדה לבדיקת כשירות מינויים בתאגידים עירוניים, של משרד הפנים, שהתקיים בתאריך ה-21.3.2016 בנושא עמי הירשטיין, שבסופו, דחתה הועדה את המינוי.
מנכ"ל העירייה גם מכהן כדירקטור בחברה הכלכלית גבעתיים יעד, וחבר בועדת המכרזים, של החברה, כך שהטיעון שמסר רן קוניק ל-  news1 כי הוא והירשטיין לא ידעו – הוא טיעון בעייתי.
ל-news1 נמסר בזמנו ע"י עיריית גבעתיים, כי נושא זה תחת אחריות מנכ"ל יעד והיועצים המשפטיים של החברה.

מסלול המינויים של עמי הירשטיין בחברה הכלכלית גבעתיים 'יעד'

את מועמדותו של עמי הירשטיין אישרה מועצת העיר גבעתיים ובתאריך 1.10.2014 חברי הדירקטוריון של החברה הכלכלית גבעתיים 'יעד', הצביעו עבור המינוי של עמי הירשטיין.
בשלב הזה, על פי הנהלים, עיריית גבעתיים אמורה לפנות בשם 'יעד' לוועדה לבדיקת כשירות מינויים בתאגידים עירוניים, במשרד הפנים, על מנת לקבל אישור, ובנושא זה ארחיב בהמשך.

הירשטיין שהחל את דרכו  בחברה אוקטובר 2014 שודרג לאחר מספר חודשים ומונה גם לחבר בועדת המכרזים של החברה ובהמשך, הביא רן קוניק את מינוי הירשטיין למועצת העיר, על מנת לאשר את הירשטיין למ"מ יו"ר של תאגיד 'יעד'.

בישיבת מועצת העיר נוכחים הן מנכ"ל העירייה והן היועצת המשפטית של העירייה. על פי הידוע,  חברי מועצת העיר לא קבלו דיווח מרן קוניק, או ממנכ"ל העירייה ו או מהיועצת המשפטים, כי בשלב הזה, להירשטיין אין מינוי של משרד הפנים. בפועל חברי מועצת העיר גבעתיים, הוטעו לכאורה, לחשוב, כי אין כל בעיה עם המינוי של הירשטיין. למעשה וככל שידוע ל-'חדשות העיר גבעתיים' מאז החל הירשטיין לתפקד ביעד באוקטובר 2014, העירייה לא פנתה אל הוועדה במשרד הפנים על מנת לאשר את המינוי, עד לחודש מרץ 2016.

על פי גורם בעירייה עמי הירשטיין השתתף מאז אוקטובר 2014 בישיבות דירקטוריון ולקח חלק בפעילות החברה, ורק לאחר החשיפה של news1 ביוני 2016 הקפיא רע"ג ויו"ר 'יעד" רן קוניק את המינוי של הירשטיין. אציין כי ל-'חדשות העיר גבעתיים' אין תיעוד של פרוטוקולים מישיבות דירקטוריון 'יעד', ולכן אין לנו אפשרות לדעת, האם עמי הירשטיין רק השתתף, ו או גם הצביע.

המינוי של הירשטיין נדחה בוועדה "בשל העדר ייצוג הולם לשני בני המינים בדירקטוריון התאגיד "יעד חברה לפיתוח גבעתיים". הוועדה ציינה כי "הוועדה תוכל לאשר את מועמדותו בכפוף להצגת פרוטוקול מועצת הרשות המעיד על מינוי חברת מועצה נוספת"
מעיון במסמכי פרוטוקול הוועדה, ניתן להבחין, כי המינוי של עמי הירשטיין, מוצג ללא אזכור תאריך, וגם לא מוזכר כי הירשטיין נבחר ע"י חברי דירקטוריון 'יעד' בחודש אוקטובר 2014.

לאחר שהמינוי של הירשטיין נדחה ע"י הועדה, החלו לפעול בעירייה להגדלת מספר חברי הדירקטוריון, על מנת לצרף חברי דירקטוריון נוספים וביניהם גם נשים, על מנת לספק את דרישת משרד הפנים.

מה קרה בחברה הכלכלית גבעתיים 'יעד' מאז החל עמי הירשטיין את דרכו בחברה ב-2014.

לאחר שהעיתונאי יואב יצחק פרסם כי עמי הירשטיין התחזה למ"מ יו"ר החברה, הקפיא רן קוניק את המינוי של הירשטיין. גורם, מחוץ לעיריית גבעתיים מסר 'לחדשות העיר גבעתיים' כי עמי הירשטיין לא היה שבע רצון מתפקודו של מנכ"ל יעד. מאוחר יותר הודלף על ידי גורם בעירייה, כי עמי הירשטיין, ביקש להפסיק את כהונתו של מנכ"ל 'יעד' בשל אי התאמה לתפקיד.
מספר ימים לאחר החשיפה, פרסם העיתונאי, איציק וולף, כתבה נוספת, הקשורה במינוי חסר תוקף של חיים ברזל, בתאגיד 'יעד'. נציין כי המינוי הבעייתי של חיים ברזל ב-'יעד' החל בתקופת ראש עיריית גבעתיים לשעבר, ראובן בן שחר. בכתבתו מציין וולף, גורמים בגבעתיים מסרו ל-news1 כי השתתפותו של חיים ברזל הופסקה ב- 2014 רק לאחר שתושבים איימו שיגישו תלונה במשטרה. חיים ברזל הכחיש וטען כי הכל תקין.

כשבועיים לאחר החשיפה ב-news1, הודיע מנכ"ל החברה הכלכלית גבעתיים 'יעד' חן חפץ, על סיום תפקידו בסוף אוקטובר 2016, כשנתיים וחצי לאחר שנכנס לתפקיד.

נציין כי לאחר חשיפת news1 הפננו את תשומת הלב, של משרד הפנים שמסר בתגובה בנושא המינויים: "כי הנושא אינו מוכר במשרד וייבדק מול הרשות המקומית"

על מינוי עמי הירשטיין שאושר ע"י הוועדה לבדיקת כשירות מינויים בתאגידים עירוניים, של משרד הפנים.

לפני כשבועיים התקיים דיון בוועדה לבדיקת כשירות מינויים בתאגידים עירוניים, של משרד הפנים, בנושא המינוי של עמי הירשטיין. על פי גורם, הועדה קיבלה הסבר מעיריית גבעתיים, כי למרות שהירשטיין היה נוכח בישיבות דירקטוריון – רן קוניק, שהוא גם יו"ר 'יעד', היה נוכח בישיבות, כך שבפועל הירשטיין לא תפקד כמ"מ יו"ר 'יעד'.

האם לאחר שפורסם כי התחזה – המינוי של עמי הירשטיין ראוי?.

מיד לאחר החשיפה ב-news1 שאלנו את עיריית גבעתיים, האם ראוי להביא מחדש את מינוי עמי הירשטיין, לאחר שעל פי הפרסום ב-news1 התחזה הירשטיין למנכ"ל? עיריית גבעתיים בחרה שלא להגיב.

עמי הירשטיין – סביר לחשוב שלא נשאר לאחר שנדחה – על דעת עצמו.

לעמי הירשטיין ניסיון רב בניהול. בתפקידו האחרון כיהן הירשטיין כמנכ"ל רשת מלונות דן. המינוי של הירשטיין במרץ 2016 נדחה "בשל העדר ייצוג הולם לשני בני המינים בדירקטוריון התאגיד" ולא בשל חוסר התאמה לתפקיד.
בשלב הזה, הסיבה מדוע המינוי נדחה, כבר לא חשובה. המינוי נדחה, והמעשה מלמד כי גם אחרי שהמינוי נדחה ע"י משרד הפנים, הירשטיין עשה לכאורה, חוק לעצמו. עם זאת, חשוב לציין, כי סביר לחשוב, כי הירשטיין, לא נשאר בדירקטוריון 'יעד' לאחר שנדחה – על דעת עצמו. מישהו, כנראה, ביקש מהירשטיין להמשיך.

לאחר שהתקבלה הידיעה על המינוי של עמי הירשטיין, ע"י הועדה, פנינו אל משרד הפנים בשאלה האם המינוי של עמי הירשטיין, שנחשף כמתחזה לכאורה לחבר דירקטוריון – ראוי?.

תגובת עמי הירשטיין לכתבה של יואב יצחק: "מועצת עיריית גבעתיים אישרה את חברותי במועצת המנהלים של חברת יעד". הירשטיין בחר לא להגיב לשאלה מדוע השתתף בדיוני דירקטוריון 'יעד' למרות שכהונתו לא אושרה.

עד לפרסום הידיעה, תגובת משרד הפנים לא התקבלה. לכשתתקבל – תפורסם.

עד לפרסום הידיעה, תגובת עיריית גבעתיים לא התקבלה. לכשתתקבל – תפורסם

עדכון: 1.11.2016 ממשרד הפנים נמסר כי "הנושא בבדיקה" לשון תגובת משרד הפנים

לכתבות המלאות כפי שפורסמו באתר news1

"הפקרות בחברה הכלכלית של עיריית גבעתיים, עמי הירשטיין מתחזה למ"מ יו"ר ודירקטור ביעד".  פורסם ב- 30.6.2016

"אי-סדרים בחברה הכלכלית גבעתיים, מצג כוזב: ברזל השתתף בישיבות דירקטוריון למרות שכהונתו פקעה"  פורסם ב- 6.7.2016

תגובות פייסבוק

תגובות

11 תגובות

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם